*
 *
 *
 *

1 - לא רואה בזה בעיה בכלל
10 - בעיה גדולה מאוד
-------------------------------------------------
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

 *
 *
 *
 *
 *